Skrubbe

Latin: Platichthys flesus
Størrelse:
Opptil 50 cm og 2,5kg
Levested:
Bløt- og hardbunn fra fjæra og ned til 100 meter.
Utbredelse:
I Øst-Atlanteren fra Gibraltar nordover til Kvitsjøen. Svartehavet, middelhavet og østersjøen. Vanlig langs hele norskekysten.
Føde:
Krepsdyr, muslinger, mangebørsteormer og fisk.
Fakta om Skrubbe

Unge individer kan vandre mange kilometer opp i elver og til innsjøer og leve der i flere år, men kan kun gyte i saltvann. Omtrent 30 % av individene er venstrevendte, altså at det ene øyet vandret over til venstre side av fisken da den var yngel. Arten skilles fra de andre flyndrene ved å ha rekker av spisse beinknuter langs sidelinjen og på gjellelokket.

Visste du...