Sei

Latin: Pollachius virens
Størrelse:
120 cm - 25 kg
Levested:
Fra overflate til bunn
Utbredelse:
Øst- og vestsiden av Atlanterhavet. På østsiden fra Biscaya nord til Novaja Semlja. Meget vanlig langs norskekysten
Føde:
Krepsdyr og fisk
Fakta om Sei

Seien er for oss en av de viktigste kommersielle fiskearter. Som sportsfisk er den også meget populær, og trolig den arten det tas mest av med stang.

Visste du...