Sypike

Latin: Trisopterus minutus
Størrelse:
30 cm
Levested:
Sand- og mudderbunn, men finnes også på grunnere hardbunn. 10 - 300 meters dyp
Utbredelse:
Fra Marokko i sør til nordlige deler av Middelhavet. I Norge fra svenskegrensa og nord til Troms til norskekysten
Føde:
Krepdsdyr og fisk
Fakta om Sypike

Sypike påtreffes helt inne i havnene. Den liker seg spesielt godt i steinur.

Visste du...