Mudderbunnsjørose

Latin: Bolocera tuediae
Størrelse:
30 cm
Levested:
Bløtbunn, festet til fast underlag 40 - 2000 m
Utbredelse:
Nordlige Atlanterhav med tilhørende bihav. Hele norskekysten.
Føde:
Fisk og krepsdyr
Fakta om Mudderbunnsjørose

Mengden neslegift hos mudderbunnsjørosen er stor, og berøring kan gi tilsvarende svie som fra brennmanet.

Visste du...