Langfingerkreps

Latin: Munida rugosa
Størrelse:
6 cm (fra pannehorn til halespiss)
Levested:
Bløtbunn fra 20 - 400 m
Utbredelse:
Fra Middelhavet til Lofoten.
Føde:
Bunnlevende organismer
Fakta om Langfingerkreps

Langfingerkrepsen sitter som regel gjemt under sitt faste tilholdsted, en stein eller i en kløft.

Visste du...