Fjesing

Latin: Trachinus draco
Størrelse:
50cm
Levested:
4-10 meter
Utbredelse:
Fra Marokko og nordover til Norge. Vanligst i sør, finnes nord til Trøndelag.
Føde:
Krepsdyr og småfisk.
Fakta om Fjesing

Fjesingen er Nord-Europas nest giftigste fisk, bare slått av dvergfjesingen. En pigg på gjellelokkene og de to første piggstrålene i fremre ryggfinne er forbundet med en giftkjertel. Denne fisken må behandles med stor forsiktighet!

Visste du...