Sjøkreps

Latin: Nephrops norvegicus
Størrelse:
25 cm (fra pannetorn til halespiss)
Levested:
Bløtbunn fra 20 til 800 m
Utbredelse:
Vestlige Middelhavet og Nordøst-Atlanteren fra Marokko til Troms. Island og Storbritannia.
Føde:
Bunnlevende organismer
Fakta om Sjøkreps

Sjøkrepsen graver ganger i bløtbunnen og ligger beskyttet om dagen.

Visste du...