Paddetorsk

Latin: Raniceps raninus
Størrelse:
Opp til 30 cm.
Levested:
Lever mellom steiner i steinrøyser og mellom alger. Kan være svært vanskelig å observere. Vanligvis på grunt vann, men er observert ned til 100 meter.
Utbredelse:
Finnes fra Biscaya nord til Finnmark. Mer fåtallig lengst nord.
Føde:
Arten har stor munn, og spiser det meste av bunnlevende organismer, særlig strandkrabber, sjøstjerner og slangestjerner.
Fakta om Paddetorsk

Fisken heter paddetorsk fordi den ser ut som en padde forfra, og fra siden ser den ut som et stort svart rumpetroll.

Visste du...