Sandreke

Latin: Crangon crangon
Størrelse:
9 cm
Levested:
Sand- eller grusbunn ned til 10 m
Utbredelse:
Det nordlige Atlanterhav og Stillehavet. Hele norskekysten.
Føde:
Alger, børsteormer, små krepsdyr og fiskeyngel.
Fakta om Sandreke

Sandreken er flattrykte fra oversiden, noe som skiller dem fra de fleste andre reker.

Visste du...