Sandsjømus

Latin: Echinocardium cordatum
Sandsjømus
Størrelse:
7 cm lang
Levested:
Ren sand fra tidevannssonen og ned til 250 meter.
Utbredelse:
Middelhavet og store deler av Atlanterhavet. Langs norskekysten opp til Vest-Finnmark.
Føde:
Detritus (organisk materiale)
Fakta om Sandsjømus

Visste du...