O-skjell

Latin: modiolus modiolus
Størrelse:
20 cm
Levested:
Hardbunn med strøm fra få meters dyp og ned til 150 meter
Utbredelse:
Vidt utbredt i Nord-Europa fra Biscaya til Nord-Norge. Hele norskekysten
Føde:
Næringspartikler og plankton
Fakta om O-skjell

O-skjellet kan spises. Man fjerner kapperanden med gjellene, magesekken og byssustrådene.

Visste du...