Kloskate

Latin: Amblyraja radiata
Størrelse:
2 kg - 60 cm
Levested:
Sand- og mudderbunn fra 20 - 400 meter
Utbredelse:
Østkysten av De britiske øyer og nord til Spitsbergen. Langs hele norskekysten
Føde:
Bunnlevende organismer
Fakta om Kloskate

I likhet med piggskata foretar også kloskata faste gytevandringer fra kystfjerne til kystnære områder.

Visste du...