Trepigget stingsild

Latin: Gasterosteus aculeatus
Størrelse:
11 cm
Levested:
Grunt vann i sjø, brakkvann og ferskvann
Utbredelse:
Vidt utbredt i salt- og ferskvann. Hele Europa og nordover til Barentshavet
Føde:
Små krepsdyr, insektlarver, leddormer og fiskeegg
Fakta om Trepigget stingsild

I gytetiden får hannene en vakker rød buk og blå øyne. Da bygger hannen et reir som en eller flere hunner kan gyte eggene i. Etter gyting passer hannen på på eggene og yngelen i 4-6 døgn etter klekking.

Visste du...