Hårstjerne

Latin: Ophiothrix fragilis
Størrelse:
Sentralskiven er ca. 20 mm i diameter og armene ca. 100 mm
Levested:
Fra nedre del av strandsonen til relativt dypt vann.
Utbredelse:
Vid utbredelse i Nordøst-Atlanteren fra Nord-Norge til Middelhavet og Vest-Afrika. Ved Norskekysten nord til Finnmarks vestkyst.
Føde:
Dyreplankton (særlig hoppekreps - copepoder)
Fakta om Hårstjerne

På større dyp kan hårstjerna danne tette ansamlinger med opptil 10 000 individer pr. m².

Visste du...