Smørsnegl

Latin: Doris pseudoargus
Størrelse:
Opp til 120 mm
Levested:
Finnes ofte i nærheten av ulike arter svamper fra grunt vann og ned til ca. 300 meter.
Utbredelse:
Fra Middelhavet til Island og Nord-Norge. Hele norskekysten.
Føde:
Svamper
Fakta om Smørsnegl

Arten finnes i mange forskjellige fargevarianter.

Visste du...