Størrelse:
11-40 cm
Levested:
De lever mye av tiden nedgravd i sanden, men når de kommer opp av sanden for å spise er de ofte pelagiske.
Utbredelse:
Langs hele norskekysten og inne i fjordene.
Føde:
Dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver.
Fakta om Tobis

Tobis er en samlebetegnelse for minst fem arter sil som finnes i Norge. Artene er svært like og man må telle finnestråler for å skille de fra hverandre. Storsil er den største og blir opp til 40 cm lange.

Visste du...