Blåstål / Rødnebb

Latin: Labrus mixtus
Størrelse:
30 - 35 cm
Levested:
Hardbunn på grunt vann om sommeren. Om vinteren trekker den dypere (15-200 m).
Utbredelse:
Fra Vest-Afrika og nordover på vest- og nordøstsiden av De britiske øyer. Middelhavet. I Skandinavia fra Sveriges vestkyst nordover til Nord-Trøndelag.
Føde:
Krepsdyr, skjell og snegler.
Fakta om Blåstål / Rødnebb

Hos denne arten har hannfisken og hunnfisken forskjellige navn på norsk fordi de er ulike i farge. Alle blåståler (hannfisker) har tidligere vært hunnfisker. Det finnes også hannfisker som ser ut som hunnfisker. Disse er hannfisker hele livet. Tidligere trodde man at det var to forskjellige arter.

Visste du...