Femtrådet tangbrosme

Latin: Ciliata mustela
Størrelse:
Opptil 45 cm
Levested:
Finnes på 0 - 20 meter dyp, gjerne på hard- og bløt bunn.
Utbredelse:
Finnes fra Portugal i sør til Island i nord. Man finner den også langs hele norskekysten.
Føde:
Fakta om Femtrådet tangbrosme

Visste du at de bruker skjeggtrådene sine til å lukte og jakte med?

Visste du...