Knuddersjøstjerne

Latin: Hippasteria phrygania
Størrelse:
20 cm
Levested:
Hardbunn10 - 100 m
Utbredelse:
Nordlige Atlanterhav, Arktiske farvann på både amerikansk og europeisk side.
Føde:
Pigghuder, muslinger og mangebørsteormer.
Fakta om Knuddersjøstjerne

Hestestjerna observeres oftest på hardbunn, gjerne på bratte fjellvegger.

Visste du...