Dvergulke

Latin: Taurulus bubalis
Størrelse:
17 cm
Levested:
Utpreget bunnfisk. Hardbunn fra fjøra og ned til 30 meter.
Utbredelse:
I østlige Atlanteren fra Portgual til Kolahalvøya. Spredte bestander i Middelhavet. Finnes langs hele norskekysten.
Føde:
Bunnlevende dyr og småfisk.
Fakta om Dvergulke

Dvergulka skilles fra de andre ulkeartene på hudfliken i munnviken, og den ene lange piggen på gjellelokket. Fargene kan variere mye, den kan være lilla, rosa, rød, gul, brun eller grønn.

Visste du...