Glassvar

Latin: Lepidorhombus whiffiagonis
Glassvar
Størrelse:
65 cm
Levested:
Sand- eller mudderbunn fra 20-700 meters dyp. Går av og til grunnere.
Utbredelse:
Fra Vest-Sahara og Middelhavet og nordover til island og norskekysten. I Norge finnes arten nord til Troms.
Føde:
Fisk og krepsdyr
Fakta om Glassvar

Glassvaren har fått navnet sitt fordi man kan se de indre organene gjennom skjellene og skinnet.

Visste du...