Sjøbusk

Latin: Paramuricea placomus
Størrelse:
1 m
Levested:
Strømutsatte steder, 30 - 1600 meter
Utbredelse:
Store deler av Nord-Atlanteren, utbredt langs norskekysten
Føde:
Organiske partikler og dyreplankton
Fakta om Sjøbusk

Korallkolonier vokser ofte langsomt. Sjøbusk vokser ca. 1 cm i året, og et individ på 1 meter vil være ca. 100 år gammel.

Visste du...