Snøkrabbe

Latin: Chionocetes opilio
Størrelse:
Maks skallbredde for hannen er 16,5 cm, hunnen maks 10 cm.
Levested:
Snøkrabben foretrekker sand – eller mudderbunn på dyp fra 20 til 1 200 m. De fleste befinner seg mellom 70 – 280 m.
Utbredelse:
Det nordvestlige Atlanterhavet og nordlige Stillehavet. Snøkrabben foretrekker vanntemperaturer under 3 °C.
Føde:
Snøkrabben spiser bunndyr som krepsdyr, børstemarker, muslinger, pigghuder og åtsler.
Fakta om Snøkrabbe

Snøkrabben har et høyt reproduksjonspotensiale. Hver enkelt hunn kan produsere opptil 150 000 egg hvert år. De parer seg sent på vinteren eller tidlig på våren, og hunnkrabbene går med utrogn fram til klekking like før neste parring. Larvene lever pelagisk i to til tre måneder før de bunnslår i september/oktober.

Visste du...