Stor havnål

Latin: Entelurus aequorus
Størrelse:
♀60cm ♂40 cm
Levested:
Sommer: strandsonen, vinter: dypere og varmere vann, ned til 100 meter
Utbredelse:
Fra Portugal til Island og Nord-Norge. Vanlig langs norskekysten norover til Troms
Føde:
Krepsdyr og fiskelarver
Fakta om Stor havnål

Arten er i likhet med de andre nålefiskene knapt i stand til å rømme når den er oppdaget.

Visste du...