Slimål

Latin: Myxine glutinosa
Størrelse:
60 cm
Levested:
Bløtbunn, 20-1300 meter dybde.
Utbredelse:
Begge sider av Atlanterhavet, fra Marokko og nordover til Finnmark.
Føde:
Først og fremst åtsler.
Fakta om Slimål

Slimålen kan produsere store mengder slim for å beskytte seg mot rovdyr, og kapsle inn byttet sitt slik at andre fisker ikke spiser det opp.

Visste du...