Hårvar

Latin: Zeugopterus punctatus
Størrelse:
25 cm
Levested:
Hardbunn, grunt vann og ned til 40 meter.
Utbredelse:
Fra Biscaya og nordover til Nord-Norge. I Norge er den vanlig fra sør til mørekysten, mer sporadisk nordover til Lofoten.
Føde:
Krepsdyr og småfisk.
Fakta om Hårvar

Denne flyndrearten sitter oftest fast på veggene av akvariet eller på undersiden av steiner. Navnet hårvar har den fått på grunn av de hårete kroppsskjellene på øyesiden.

Visste du...