Sandkutling

Latin: Pomatoschistus minutus
Størrelse:
10 cm
Levested:
Sandbunn fra fjøra ned til 20 m.
Utbredelse:
I Svartehavet, Middelhavet, langs østlige Atlanteren fra Gibraltar nordover til Nord-Norge. Færøyene og Østersjøen. I Norge nord til Troms.
Føde:
Små krepsdyr og ulike larver.
Fakta om Sandkutling

Mange kutlingarter lever korte liv fra 1-3 år. Sandkutling lever opp til 2,5 år.

Visste du...