Strandtangbrosme

Latin: Gaidropsarus mediterraneus
Størrelse:
40 cm og 600 gram.
Levested:
Hardbunn, mest vanlig fra grunt vann og ned til 30 meter
Utbredelse:
Fra Vest-Afrika til Midt-Norge. Middelhavet
Føde:
Småfisk og virvelløse dyr
Fakta om Strandtangbrosme

Strandtangbrosme har tre tråder og ligner på tretrådet tangbrosme, men skilles fra denne ved å ha 15-17 stråler i brystfinnen. Tretrådet tangbrosme har 20-22 stråler og har også store mørke flekker langs ryggen.

Visste du...