Sandflyndre

Latin: Limanda limanda
Størrelse:
1,3 kg, 46 cm
Levested:
Sand- og bløtbunn fra 2 til 150 meters dyp.
Utbredelse:
Nordlige deler av Biscaya og nordover til Island og Kvitsjøen. Sørlige deler av Østersjøen. Vanlig langs hele norskekysten.
Føde:
Ulike virvelløse bunndyr og fisk.
Fakta om Sandflyndre

Flere av flyndrefiskene er tolerante for ferskvann. Både sandflyndre og skrubbe er av og til å finne i bekker eller elver.

Visste du...