Egg fra en flerbørstemark

Latin:
Størrelse:
Levested:
Utbredelse:
Mange flerbørstemarker finnes langs hele norskekysten, og er veldig vanlig å finne i strandsonen under steiner eller i sanden.
Føde:
Fakta om Egg fra en flerbørstemark

Visste du...