Brisling

Latin: sprattus sprattus
Størrelse:
10-18 cm
Levested:
Pelagisk fra overflaten og ned til 150 meters dyp
Utbredelse:
Sydlig utbredelse. Svartehavet, Middelhavet, kysten av Vest-Europa og Nordsjøen. Ved norskekysten sør for Vestfjorden
Føde:
Planktoniske krepsdyr
Fakta om Brisling

Fiske etter birsling foregår om sommeren og høsten med snurpenot, bunntrål og flytetrål. Brislingen settes i steng i minst tre døgn for at tarmen skal tømme seg før den leveres til hermetikkindustrien.

Visste du...