Tangpungreke

Latin: Praunus flexuosus
Størrelse:
25 mm
Levested:
Grunt vann
Utbredelse:
Nordøstlige Atlanterhav. Island. Østersjøen. Langs norskekysten opp til Troms.
Føde:
Dyreplankton og organisk materiale
Fakta om Tangpungreke

Hos tangpungreken kan pigmentene i underhuden samles i klynger, slik at individene nærmest blir gjennomsiktige om natten, mens de om dagen har jevnere fordelt pigment som gir et mørkere inntrykk.

Visste du...