Svartstjerne

Latin: Ophiocomina nigra
Størrelse:
12 cm
Levested:
Blandingsbunn fra fjøra til 400 m
Utbredelse:
Østlige Atlanterhav fra Azorene til Norge. Nordsjøen og Middelhavet
Føde:
Alger, plankton, detritus og åtsler.
Fakta om Svartstjerne

Svartstjerna kan finnes i store mengder med opptil 100 individer pr. m².

Visste du...