Glattsolstjerne

Latin: Solaster endeca
Størrelse:
35 cm
Levested:
Hardbunn 30 - 450 m
Utbredelse:
Fra De britiske øyer nordover til Svalbard og Grønland. Hele norskekysten.
Føde:
Bunnlevende dyr
Fakta om Glattsolstjerne

Den lilla solstjerna er meget karakteristisk med sine 7 - 13 armer.

Visste du...