Rognkjeks

Latin: Cyclopterus lumpus
Størrelse:
60 cm, 10 kg
Levested:
Fjøra ned til 200 m
Utbredelse:
Begge sider av Nord-Atlanteren. Østersjøen. Hele norskekysten.
Føde:
Pelagiske krepsdyr og småmaneter
Fakta om Rognkjeks

Hannfisken, som kalles rognkall, er fantastiske fedre som passer på de befrukta egga fram til de klekkes. Hannfisken er mindre og mer oransje enn hofisken, som kalles rognkjeks. Hoene er oftest blå-grønne. Begge kjønna har sugekopper på buken til å holde seg fast når det er sterk strøm, siden de er relativt dårlige svømmere.

Visste du...