Svartkutling

Latin: Gobius Niger
Størrelse:
18 cm
Levested:
Blandingsbunn fra fjæra og ned til 65 meters dyp.
Utbredelse:
Fra Vest-Afrika til Vest-Norge. Middelhavet, Svartehavet og Østersjøen.
Føde:
Krepsdyr, flerbørstemarker, muslinger og småfisker.
Fakta om Svartkutling

Svartkutlingen er den største kutlingen i våre farvann. Gamle hanner er blåsvarte, mens hunner og yngre hanner er brune.

Visste du...