Vanlig ulke

Latin: Myoxocephalus scorpius
Størrelse:
60 cm
Levested:
Utpreget bunnfisk. Fra fjæra og ned til 30 meter.
Utbredelse:
Fra Biscaya til Svalbard. Island og østersjøen. Vanlig langs hele norskekysten.
Føde:
Fisk og krepsdyr
Fakta om Vanlig ulke

Vanlig ulke-hunner legger egg i klaser "fastlimt" til bunnen. Hannen passer på eggene frem til klekking som skjer etter 4-12 uker.

Visste du...