Stor kantnål

Latin: Syngnathus acus
Størrelse:
50 cm
Levested:
Fra fjæra og ned til 20 meter
Utbredelse:
Fra Marokko og nordover til Færøyene og mørekysten. Svartehavet og Middelhavet. Vanlig langs norskekysten nord til Trønderlag.
Føde:
Små krepsdyr, bløtdyr og fiskelarver
Fakta om Stor kantnål

Stor kantnål ofte står loddrett i vannsøyla, godt skjult mellom tang eller ålegress. Man kan også observere de liggende på bunnen.

Visste du...