Lusuer

Latin: Sebastes viviparus
Størrelse:
35 cm - 0,8 kg
Levested:
Hard- og bløtbunn fra 10-300 meters dyp
Utbredelse:
Nordvestlige deler av De britiske øyer, Island og Nord-Norge. Vanlig langs hele norskekysten
Føde:
Krepsdyr, muslinger og småfisk.
Fakta om Lusuer

Lusueren føder levende unger. Opptil 30 000 unger fødes av hver hunn i juni - august. Arten vokser svært sakte og blir opp til 30 år.

Visste du...