Krinakrabbe

Latin: Galathea strigosa
Størrelse:
10 cm
Levested:
Hardbunn 5 - 600 m
Utbredelse:
Nordøstlige Atlanterhav fra Kanariøyene til Nordkapp. Hele norskekysten.
Føde:
Bunnlevende organismer og åtsler
Fakta om Krinakrabbe

Krinakrabben er vår mest tallrike trollhummer, og den eneste med blå marmorering.

Visste du...