Vanlig åttearmet blekksprut

Latin: Eledone cirrhosa
Størrelse:
50 cm
Levested:
Hardbunn ned til 120 meter
Utbredelse:
Vidt utbredt i nordøstlige Atlanteren
Føde:
Krepsdyr, bløtdyr og fisk
Fakta om Vanlig åttearmet blekksprut

Blekkspruten kan forandre farge fordi den har fargekorn (kromatoforer) i huden som samles eller spres med musklene.

Visste du...