Hummer med to knuseklør

Latin: Homarus gammarus
Størrelse:
50 cm (fra pannehorn til halespiss) og 8 kg.
Levested:
Hard- og bløtbunn ned til 50 meter.
Utbredelse:
Europas kyster og nordover til Nordland i Norge.
Føde:
Nesten altetende
Fakta om Hummer med to knuseklør

Hummer har vanligvis en knuseklo og en sakseklo. Knusekloen er meget kraftig og brukes til å knuse skalldyr, mens den andre, saksekloen, er slankere og brukes til å dele opp byttet med. Hummer med to knuseklør eller to sakseklør er veldig sjeldne.

Visste du...