Hvitting

Latin: Merlangius merlangius
Størrelse:
55 cm - 3 kg
Levested:
Sand- og mudderbunn fra 10 til 200 meters dyp
Utbredelse:
Svartehavet og nordøstlige Middelhavet. I Atlanteren fra Gibraltar til Barentshavet. Island. Hele norskekysten
Føde:
Krepsdyr og fisk
Fakta om Hvitting

Hvitting kalles også for "havets kylling". Den har fått sitt navn etter sitt hvite kjøtt, og regnes for å være en delikatesse.

Visste du...