Laks

Latin: Salmo salar
Størrelse:
150 cm - 40 kg
Levested:
Anadrom fisk. Forplantning i ferskvann, oppvekst i saltvann
Utbredelse:
I Europa fra Portugal i sør, til sydlige deler av Barentshavet i nord, ved Island og sydkysten av Grønland. Østersjøen
Føde:
Ferskvann: vanninsekter. Saltvann: pelagisk stimfisk, krepsdyr og blekksprut
Fakta om Laks

Laksen prøver alltid å vende tilbake til den elva den vandret ut fra for å gyte, og lykkes vanligvis med det. Laksen er anadrom, det vil si at den blir født og lever de første årene (1-6 år) i ferskvann før den drar til havet for å vokse seg stor.

Visste du...