Kamstjerne

Latin: Astropecten irregularis
Størrelse:
Inntil 20 cm i diameter.
Levested:
Finnes mest på sandbunn og sandholdig mudderbunn. Flest fra 10-20 meters dyp, men finnes ned til 1000 meter.
Utbredelse:
Finnes i Middelhavet og fra Marokko til Nord-Norge.
Føde:
Muslinger, sjøstjerner og slangestjerner.
Fakta om Kamstjerne

Denne arten av sjøstjerne er veldig flinke til å grave seg ned i sanden.

Visste du...