Påfuglmark

Latin: Sabella pavonina
Størrelse:
50 cm langt rør og 25 cm kroppslengde.
Levested:
Mudderbunn, mellom steiner og overheng fra 20 til 750 meters dyp.
Utbredelse:
Atlanterhavet og Middelhavet. Norskekysten nord til Troms.
Føde:
Plankton og organisk materiale.
Fakta om Påfuglmark

Tentaklene brukes både som gjeller og til å fange maten.

Visste du...