Trollkrabbe

Latin: Lithodes maja
Størrelse:
13,5 cm (skallbredde)
Levested:
Bløtbunn 10 - 800 m
Utbredelse:
Hele norskekysten. Fra Grønland til Den engelske kanal.
Føde:
Bunnlevende organismer og åtsler
Fakta om Trollkrabbe

Trollkrabben er egentlig ikke en ekte krabbe, men kan betraktes som en avansert familie av eremittkreps som har forlatt sitt hus.

Visste du...