Øyekorall

Latin: Desmophyllum pertusum
Størrelse:
Begrene med polypper er 10-20 mm i diameter.
Levested:
Lever på 150-2000 meters dyp og trives best på strømeksponerte områder med stabil lav temperatur.
Utbredelse:
Finnes i store deler av verden, nordlige deler av Atlanterhavet, Middelhavet, Stillehavet og Det indiske hav. I Norge finnes korallen i Oslofjorden og fra Rogaland til Finnmark.
Føde:
Plankton og organisk materiale.
Fakta om Øyekorall

Levende øyekorall kan trolig bli mer enn 250 år gamle, og de gamle døde korallene som de levende vokser oppå i Midt-Norge er rundt 8000 år gamle.

Visste du...