Kongekrabbe

Latin: Paralithodes camtchaticus
Størrelse:
Kongekrabben blir sjelden mer enn 8 kg, med en skjoldlengde på opptil 23 cm i norske farvann.
Levested:
Blandingsbunn fra fjøra til flere hundre meters dyp.
Utbredelse:
Den naturlige utbredelsen er i det nordlige Stillehav og i Beringhavet.
Føde:
Kongekrabben er en alteter.
Fakta om Kongekrabbe

Larvene spiser hovedsakelig plankton, og unge individ har større inntak av tang og tare enn voksne. Generelt sett domineres føden av pigghuder, muslinger, børstemark og fiskeåtsler. Det er også registrert beiting på rogn.

Visste du...