Opplevelser på Akvariet

De dype fjorder

Norskekysten er et av områdene i verden med flest fjorder, men hva befinner seg i de dype, norske fjordene?

De dype fjorder

Sent om høsten kommer store mengder sild inn i fjordene for å søke ly mot vinterstormene. I kjølvannet av silda følger hvalene. Flokker av grindhval og spekkhogger forfølger sildestimene langs kysten og videre inn i fjordene. Vi har verken grindhval eller spekkhoggere her i akvariet, men i utstillingen "De dype fjorder" vil du enkelt kunne relatere deg til det daglige livet der - under vann. Norge er kjent for vakre fjorder og stupbratte fjell. Fjordene har ofte en grunn terskel som hindrer både vann og dyr i å komme seg inn i eller forlate fjorden, noe som gir stabile miljøforhold. Arter som vanligvis opptrer dypt ute ved kysten finnes derfor relativt grunt inne i fjordene.

De dype fjorder
No items found.

Flere opplevelser på Atlanterhavsparken